Portfolios > larger series

Amazon Lilies
Amazon Lilies
24" x 50"
2012