Portfolios > medium series

White Trillium
White Trillium
silk dyes on raw silk
20"x 24"
2008