Portfolios > New Work

Banana leaf 3
Banana leaf 3
2019

21 x 56.5